DTCELÉ  
 • Bakit Si Maria Ay Di Dapat Sambahin?

  26 April at 12:10 from atlas

  BAKIT SI MARIA AY DI SINASAMBA?

  -Dongski 2011

  Kung si Maria ay Ina ng Diyos o "Mother of God", e di sambahin din dapat siya dahil sinasamba si Hesu Kristo na Anak ng Diyos, di ba?

  Nguni't masasabi ba natin na si Maria ay Asawa ng Diyos? Gaano ba kalaki ang Diyos? At gaano ba dapat kalaki ang Anak ng Diyos?

  Kung sinabi ni Haring Solomon na, "Almighty God, heaven is your throne and earth is your footstool", gaano kalaki ang Diyos?

  Dalawa ang Diyos - Diyos Anak at Diyos Ama. Walang Diyos Ina. Malinaw? Ibig sabihin, si Maria ay hindi Diyos Ina. Kasi kasing laki lang ng Nanay mo 'yon, tama?

  Ang nakalagay sa John 1:1 ay ito; "In the beginning was the Word and the Word was with God and the Word was God". Maraming Ugok na Pari at Ministro ang hindi nakakaintindi nito.

  Ang ibig sabihin, "In the beginning was Jesus Christ and Jesus Christ was with God and Jesus Christ was a God being".

  Sa malinaw na pagkasabi, nauna si Hesu Kristo bilang Anak ng Diyos kesa kay Maria! Si Hesu Kristo ay pumasok kay Maria at naging binhi at lumabas na sanggol na siyang naging "Anak ng Tao". O, kuha n'yo? Si Maria ay Ina ng Anak ng Tao. At si Maria ay tao lamang po na katulad natin. Hindi dapat sambahin!

  Ano ngayon ang utang na loob ni Hesu Kristo na dapat tanawin kay Maria? Dalawang beses sa Biblia ang nakasulat na tinawag ni Kristo si Maria na "Babae", hindi "Nanay", "Mommy" o "Inay". Hindi naman natin binabastos si Maria, binibigyan lang natin ng diin na huwag sambahin si Maria kasi sa ganoon, ginagalit natin ang Diyos! Si Maria ay hindi "Creator", siya ay "creation".

  Sabi nga ng mga alagad at propeta ni Lord, "Everything was created by God thru Jesus Christ". And pangalang "Jesus Christ" ini-reveal lang sa New Testament, ang pangalan ni Jesus Christ in the Old Testament ay "Lord Almighty".

  Jesus means "God with us" and Christ means "The Lord saves". Nililito lang ang tao dahil ang titigas ng ulo! Lord Almighty at Jesus Christ ay pareho lang!

  Dalawang Diyos ang nakita ni Moses sa Mount Sinai, Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Ang Diyos Ama ang hindi nagpakita ng kanyang mukha subali't nakita ni Moses ang kanyang likod. Sabi ng Diyos Ama, "No one on earth shall see my face yet live". Pero ang mukha ni Lord Almighty (Diyos Anak), ay nakita nina Moses at mga Israelita na nakalaya mula sa slavery in Egypt. Pati na rin si Jacob (which later He named Israel) na nakipag-wrestling sa Kanya. Sina Abraham, Adam and Eve, Samson's parents, atbp. ay nakakita din kay Lord Almighty. In fact, it was Jesus Christ (Lord Almighty) who led the fights for Israel to acquire the Promised Land. Jesus Christ was and is King of the Jews! He was the Pillar of Cloud at day and Pillar of Fire at night! This happened for 40 years in the desert going to Canaan! Ganyan kadakila si Lord Jesus, siya ay hindi nagdurugong debulto na hindi makapagsalita. Siya ay makakausap mo kahit saan, in spirit and in truth! At ne kahit minsan at kahit kelan, hindi siya pumapasok sa debulto.

  Kung tutuosin maraming milagro ang naganap sa pamamagitan nina Moses, Elijah, Peter, Paul, atbp. kumpara kay Maria. Hindi sa pagpanlait kay Maria pero nakakainis na! Tanungin n'yong Nanay n'yo kung milagro ba ang pagbubukaka sa pagpanganak at pagbabantay ng bata! Anong dahilan na magpapakita si Maria at magmimilagro at magpapagaling ng mga may sakit? Si Maria ay nasa langit na at wala na siyang pakialam sa mga nandito pa sa lupa! Sa loob-loob ni Maria, siguro ang masasabi nya, "Pwede ba mga Katoliko huwag n'yo na akong tawaging "Mother of God" dahil ako'y hiyang-hiya na kay Diyos Ama at Diyos Anak?

  Si Lady of Fatima, Lady of Guadalupe, Birhen di na ni Regla, Lady of Mount Carmel, Lady of the Rule, at kung sinu-sino pang Lady ay mga engkantada, impakta, demonyita, putaret o Mga Siyota ng Diablo ang nagpanggap na Maria para sambahin ng mga tanga!

  Ang Madre na si St. Bernadette ng Francia ay dapat sinunog dahil siya ang nakakita ng mga ito at nagpapagawa ng mga estatwa na siyang sambahin, alayan ng mga bulaklak at barya, halik-halikan, hihipoan at susuotan ng magagandang terno.

  SA MADALI'T SABI, PAGKA-IKAW AY KATOLIKO, IKAW AY TANGA! Simba ka ng simba pero pagdating mo sa bahay puro ka mura at bunganga mo'y napakalaswa! At kung ikaw ay opisyal ng gobyerno, hindi ka natatakot mangungurakot pagka walang nakakita!

  Huwag magmatigas ang ulo at sigurado kayong susunod sa inyong mga minamahal na patay na sa Purgatoryo - pinagandang pangalan ng Impyerno!

  Thanks for your time reading, if you need more anti-evil blogs, click on Images you can find in my Facebook Profile Photo Section.

  May the Lord, Jesus Christ bless you.

 
In heaven is God. And no one comes to Him except thru His Son, Jesus Christ.

Jesus Christ is the
God of Moses.

Whatever it takes,
follow Jesus Christ.

Do not be deceived by Satan's servants!